Tag Archives: Villkorsstyrd formatering

Villkorsstyrd formatering – Datum

Martin behöver få celler att ändra färg, när ett redan ifyllt datum blir mer än 12/24/36 månader gammalt, jämfört med aktuellt datum. Det kan han göra med Villkorsstyrd formatering och valet Ny regel, Bestäm vilka celler som ska formateras genom … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Villkorsstyrd formatering – nytt exempel

Att använda villkorsstyrd formatering är populärt bland många Excelanvändare. Inte så konstigt då man kan få olika visuella attribut i celler för att fånga ens uppmärksamhet. Jonas vill t.ex. att cell D4 ska bli gul om värdet i cell B4 … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | 2 Comments

Excel 2013 specialist

Jag har snart arbetat med Excel i 30 år och tog nyligen vid 64 års ålder chansen att certifiera mig som Microsoft Excel 2013 specialist och klarade testet. Jag hade tänkt satsa på Excel 2016, men det testet fanns inte … Continue reading

Posted in Excel, Office 2013 | Tagged , , , | Leave a comment

Villkorsstyrd formatering är poppis

Jag får många frågor på denna blogg angående Villkorsstyrd formatering. Som vanligt försöker jag i mån av tid att svara på era frågor. Men när ni ställer en fråga får ni gärna precisera ert problem mer ingående. Det går t.ex. … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , , , | Leave a comment

Värmekarta i Excel

Med hjälp av en värmekarta kan du lättare tolka en tabell med siffror, som annars kan vara svår att tyda. Du skapar en värmekarta i Excel under Villkorsstyrd formatering och alternativet Färgskalor. Bilden nedan visar ett antal studenter och deras … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , | Leave a comment

Villkorsstyrd formatering med formel

Alice har en intressant Excelfråga. Hon undrar om man i en cell kan indikera att ett cellområde uppfyller ett visst villkor. Hon vill t.ex. färglägga en cell om området A1:C3 är mindre än 6. I ett annat område vill hon … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | 2 Comments

Villkorsstyrd formatering i pivottabell

Att tillämpa villkorsstyrd formatering i en pivottabell i Excel kan vara klurigt. Eftersom datakällan ofta ändras tillkommer det nya rader och kolumner efterhand, och ändrar du rad- och kolumnfälten allteftersom i pivottabellen försvinner den villkorsstyrda formateringen. Så här gör du … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Villkorsstyrd formatering igen

Marie ger en bakgrundsfyllning till celler som fungerar som inmatningsceller i ett kalkylblad. Hon gör det för att underlätta för användarna i en delad arbetsbok. Men när något är ifyllt i cellerna, text eller tal, vill hon att bakgrundsfyllningen ska … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | 2 Comments

Villkorsstyrd formatering – På och av

Jag vet att många Excelfantaster är förtjusta i Villkorsstyrd formatering och här följer ett bra exempel på hur man kan utveckla Villkorsstyrd formatering. Exemplet kommer att visa hur du slår på och av formateringen med en dropdownlist. Vi börjar med … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Avancerad Villkorsstyrd formatering

I USA och många andra länder används ofta ”Bullet Graphs” för att grafiskt visa information. Fördelarna med Bullet Graphs jämfört med diagram, är att de visar mer information på en mindre yta utan distraherande dekoration. I detta exempel konstrueras allt … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , | Leave a comment