Tag Archives: Stycke

Exakta tabblägen på linjalen i Word

När du ska sätta ett tabbläge på linjalen i Word, är det svårt att få en exakt position på millimetern. På Startfliken finns området Stycke och i dialogrutan Stycke finns nere till vänster Tabbar.     Här kan du ange … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , | Leave a comment

Ankaret i Word

När du infogar en bild och andra objekt i en text placeras bilden som standard alltid i nivå med text. Du kommer aldrig att se ankaret om du inte ändrar hur bild ska förhålla sig till text. När du markerat … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , | 2 Comments

Skapa en lista med datum i Word

Som omväxling kommer här ett makro för Word. Koden nedan skapar en lista med 365 datum och efter varje datum läggs det in ett stycke. Date hämtar systemets aktuella datum och adderas med 1. Man kan naturligtvis i For, Next … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , | Leave a comment

Störande kantlinje i Word

Ingrid skriver i ett dokument som från början är skapat av en annan person. I dokumentet finns en grå horisontell kantlinje som stör det för övrigt snyggt formaterade dokumentet. Den här typen av problem uppstår ofta när man kopierar och … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , | Leave a comment

Kortkommandon för standardformatering av text i Word

När man använder formatmallar i Word och utöver detta formaterar text på olika sätt kan det bli mycket besvärligt att hantera och återställa text till standard. Kopierar man sedan in ett annat dokument med andra formatmallar till ett annat dokument … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , , , | Leave a comment

Radavstånd före och efter stycke i Word

Många användare kontaktar mig när det gäller det nya radavstånd som kom med Word 2007 och som också gäller i Word 2010, samt 2013. I tidigare versioner var radavståndet enkelt och avstånd före och efter stycke var satt till 0 … Continue reading

Posted in Word | Tagged , | Leave a comment

Tecken och radavstånd i Word 2010

När Office 2007 lanserades blev det tidigare standardteckensnittet Times New Roman utbytt till Calibri. Serifferna fick stryka på foten och ersattes med ett Sans Serif och det är också standard i Word 2010. Något som orsakat mycket strul för många … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , | 3 Comments

Skapa punktlista i Word med tangentbordet

Punktlistor, nummerlistor och flernivålistor i Word kan sätta tålamodet på prov. Du kan använda tangentbordet för att skapa olika listor och själv tycker jag det är enklare. I bilden nedan har vi en punktlista i Word 2010. Du börjar med … Continue reading

Posted in Word | Tagged , | Leave a comment

Inled varje mening med versal

Skriver du en liten bokstav (gemen) i en ny mening eller nytt stycke, ändras den automatiskt till stor bokstav (versal). Detta kallas autokorrigering och finns i Word, Excel, Powerpoint och Outlook. Många användare irriteras över detta, därför att det inte … Continue reading

Posted in Office 2010 | Tagged , | Leave a comment