Tag Archives: Formatmall

Addera tid i Excel

Jag får ofta frågor om tidsberäkningar i Excel. Jonas undrar om det finns ett sätt att summera tid om totaltiden överstiger 24 timmar. Excels standard cellformat summerar upp till 24 timmar och blir slutsumman över det visas endast den tid … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Plustecken i Excel

När det uppstår ett negativt värde i en cell i Excel visas automatiskt värdet med ett minustecken. Men positiva värden visas aldrig med plustecken. Om du till exempel vill visa procentuella förändringar i försäljning med både plus- och minustecken måste … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Kortkommandon för standardformatering av text i Word

När man använder formatmallar i Word och utöver detta formaterar text på olika sätt kan det bli mycket besvärligt att hantera och återställa text till standard. Kopierar man sedan in ett annat dokument med andra formatmallar till ett annat dokument … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , , , | Leave a comment

Funktionerna Om och Text samt ett anpassat talformat

Om funktionen är mycket användbar och i det första exemplet visas hur man skriver en kapslad Om-funktion som ger tre olika resultat i kolumn B, beroende på den siffra som skrivs in i kolumn A. Formeln i cell B1 är … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , , | Leave a comment

Navigeringsfönstret i Word

Arbetar du med ett större dokument på typ 15 – 20 sidor eller mer, kan du snabbt navigera dig genom dokumentet om du tar fram navigeringsfönstret som finns under fliken Visa. En förutsättning är att du formaterat alla rubriker och … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , | Leave a comment

Summera timmar, minuter och sekunder i Excel

Annika arbetar på ett simsällskap där hon skriver in simtider, som visar timmar, minuter och sekunder. T ex 00:22:13 eller 01:12:08 När hon summerar resultaten vill hon få formatet x tim x min x sek, så att summeringscellen exempelvis visar … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Skapa innehållsförteckning i Word 2010

Grunden för att skapa en innehållsförteckning i ett dokument, är att du använder Words egna formatmallar, t ex Rubrik 1, Rubrik 2, Rubrik 3 eller någon annan formatmall till rubrikerna i dokumentet. Du kan också skapa egna formatmallar. I bilden … Continue reading

Posted in Word | Tagged , | Leave a comment