Tag Archives: Fönster

Infoga 3D karta i Excel 2016

En nyhet i Excel 2016 är 3D karta. Den har funnits som tillägg i Excel 2013 men är nu standard i Excel. Den utgår givetvis från geografiska platser och då kan du med en världskarta, eller lokal karta exempelvis visa … Continue reading

Posted in Excel, Office 2016 | Tagged , , , | Leave a comment

Markeringsfönstret i Word

När du arbetar mycket med figurer och textrutor i Word kan det vara besvärligt att markera rätt figur eller textruta. Då kan du ta fram markeringsfönstret som placerar sig på höger sida av dokumentet.   I bilden bredvid finns över … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , , | Leave a comment

Markeringsfönstret i Powerpoint

Ulla får ofta en fil i Powerpoint som innehåller ett stort antal bilder som överlappar varandra. Hon tycker det är svårt att se och veta vilken bild som är markerad, när hon ska behandla den. Ett bra sätt är att … Continue reading

Posted in Powerpoint | Tagged , | Leave a comment

Räkna genomstrukna ord i Word

Camilla arbetar i ett företag som har en omfattande dokumentation och skapar stora mängder dokument. De använder ofta genomstruken text eller understruken text för att markera där ändringar och tillägg i texten måste göras. Camilla behöver använda en teknik, att … Continue reading

Posted in Word | Tagged , | Leave a comment

Kopiera kalkylblad och filtrera samma datafil i olika fönster

Therese använder filter i Excel för att filtrera fram information som hon ofta behöver. När hon filtrerat vill hon använda det i ett nytt fönster, så att filtreringen ligger kvar. Hon vill använda och se fyra olika filtreringar från samma … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Minimera menyfliksområdet

Många är de Officeanvändare jag möter som inte förstår vad som hänt när menyflikarna hela tiden försvinner. Bilden visar ikonen/symbolen för att Minimera menyflikarna i Word 2010. Råkar du klicka på den av misstag döljs menyfliksområdet varje gång du arbetar … Continue reading

Posted in Office 2010 | Tagged , , , , , | 2 Comments

Animerat stapeldiagram i Powerpoint

Stapeldiagrammet nedan är gjort i Excel, eftersom Excel har bättre möjligheter att formatera och hantera diagram än vad Powerpoint har. Men Excel har inga animeringsmöjligheter, därför är diagrammet kopierat från Excel och klistrat in med ett speciellt inklistringsalternativ till Powerpoint. … Continue reading

Posted in Powerpoint | Tagged , , , , | Leave a comment

Navigeringsfönstret i Word

Arbetar du med ett större dokument på typ 15 – 20 sidor eller mer, kan du snabbt navigera dig genom dokumentet om du tar fram navigeringsfönstret som finns under fliken Visa. En förutsättning är att du formaterat alla rubriker och … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , | Leave a comment

Binda samman arbetsböcker i Excel 2010

Christer undrar om det finns ett sätt att binda samman två eller flera arbetsböcker så att de alltid öppnas och stängs samtidigt. Det finns det och ett enkelt sätt är att under menyfliken Visa välja ikonen Spara arbetsyta. I exemplet … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Arbeta med fönster sida vid sida

Många användare frågar mig hur man ska gå tillväga för att placera olika program samtidigt på skärmen. Speciellt många frågor handlar om arbetsböcker i Excel. Hur gör man för att arrangera två Excelfiler samtidigt bredvid varandra? Hur gör man för … Continue reading

Posted in Excel, Office 2010, Windows 7, Word | Tagged , , , | Leave a comment