Tag Archives: Celler

Latitud och longitud i Excel

Mats är sjökapten och seglar runt hela jorden med ett fraktfartyg. Ena månaden kan han vara i Indiska Oceanen och nästa i Stilla Havet. Han är Excelfantast och jobbar mycket med Excel när han är på bryggan. Fartyget har naturligtvis … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Felkontrollen i Excel

Den lilla gröna triangeln som ibland poppar upp i en cell, föranleder många frågor och kommentarer bland användare jag möter. Speciellt när man vill formatera celler som text. I cell A2 har jag skrivit in 000123 men i Excel undertrycks … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Funktionen Datedif – aktualiserad

Sabina som använder Excel 2013 undrar var man kan hitta funktionen Datedif i Excel. Svaret är att det kan hon inte. Den finns inte där den borde vara, i funktionsbiblioteket Datum och tid. Datedif är en kvarleva från kalkylprogrammet Lotus … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , | Leave a comment

Icke justerande cellreferenser i formler

Alla Excelanvändare vet att när du infogar celler, rader och kolumner så uppdateras alla cellreferenser i formler. Och lycka är ju det. Hur skulle du annars kunna arbeta smidigt? Excel hade inte varit värt namnet kalkylprogram. En enkel Omfunktion i … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , | Leave a comment

Arbeta med många kolumner i Excel

Marcus har ett antal stora kalkylblad med många kolumner. Han undrar vilka tekniker det finns i Excel för att underlätta hanteringen av ”breda kalkylblad” som t.ex. kan innehålla uppgifter från kolumn A till kolumn DZ. I praktiken 130 kolumner. Att … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

I Excel är datumformatet ett heltal

Emma undrar över ett Excelark hon tagit över. I delar av kalkylbladet omvandlas heltal till datum när hon skriver in något i cellerna. Skriver hon exempelvis 100 i en cell blir resultatet 1900-04-09 I bilden är cellerna i C kolumnen … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Dataverifiering med PopUp instruktion

När du förbereder ett kalkylblad som många användare ska dela och fylla i, underlättar det att en förklaringsruta poppar upp som instruerar hur cellen ska ifyllas. En del gör det här genom att infoga en kommentar, men då får du … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Bråktal i Excel

I vissa företag som t.ex. i byggindustrin är det en norm att använda bråktal för olika mått och dimensioner. Skrivs 12,25 in i en cell vill man att det ska visas som 12 ¼ tum. Då behövs ett anpassat cellformat. … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Kolumn A makro

När du utvecklar makron i Excel är det intressant att se hur du kan markera en cell som är relativ till den aktiva cellen du befinner dig i. Spelar du in ett makro där den aktiva cellen exempelvis finns i … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Ta bort tomma rader i Excel

När du importerar datafiler från olika affärssystem till Excel, händer det ibland att filerna innehåller ett stort antal tomma rader. Det här gillar inte Excel. Speciellt inte om du ska skapa pivottabeller. Följande tips visar hur du på ett fiffigt … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , , , | Leave a comment