Problem med tusentalsavgränsning

Kalle skickar in följande exempel och undrar hur han ska skriva en formel som visar tusentalsavgränsning på ett korrekt sätt. Han illustrerar problemet med följande uppställning och formel.

Problem med tusentalsavgränsning

 

Kalle har formaterat A kolumnen med talformatet tusentals-avgränsning.

 

Han har skrivit följande formel. Teckenkod(10) innebär en radbrytning i cellen, & et-tecknet slår ihop cellers innehåll och ” ” innebär ett mellanslag.

=B1&” ”&A1&” ”&C1&”.”&TECKENKOD(10)&B2&” ”&A2&” ”&C2&”.”&TECKENKOD(10)&B3&” ”&A3&” ”&C3&”.”

Problem med tusentalsavgränsning-2

Men då blir resultatet som bilden visar och tusentalsavgränsningen ignoreras.

 

Problem med tusentalsavgränsning-3

En lösning är då att använda funktionen Text som konverterar ett värde till text i ett specifikt talformat.

 

Koden för tusentalsavgränsning i Excel är # ## (nummertecken, hashmark). Och för att göra formeln mer lättläst använder jag funktionen Samman (tidigare Sammanfoga).

This entry was posted in Excel and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *