Power Pivot överlägsen LetaRad

Om du arbetar med Pivottabeller i Excel är du förmodligen bekant med att sammanställa data från olika listor eller tabeller till ett kalkylblad, innan du skapar en pivottabell. En av de vanligaste funktionerna som då används är LetaRad, eller så används funktionerna Index och Passa i kombination. De är några av Excels effektiva sökfunktioner som nyttjas mycket bland användare.

Men i stället för att skriva mängder med formler i kalkylbladen kan du med fördel läsa in data till Power Pivot fönstret och där skapa relationer mellan de olika kalkylbladen. Har du gjort det några gånger kommer du att tycka det är mycket enklare och det är dessutom mycket snabbare.

Nedan visas två typiska listor med hundratals rader som ska sammanställas. De är utformade som tabeller (Ctrl + T) som jag gett namnen Data och Kategorier och de finns i två olika kalkylblad i samma arbetsbok.

Power Pivot överlägsen LetaRad

Power Pivot överlägsen LetaRad-2

 

 

 

 

 

 

Jag vill nu summera försäljningen per kategori och månad för ett helt år i en Pivottabell. Klicka in varsomhelst i den första tabellen, välj fliken Power Pivot och där ikonen Lägg till i datamodell. Gör på samma sätt med den andra tabellen.

Power Pivot överlägsen LetaRad-3

 

Power Pivot fönstret öppnas och uppgifterna läses in. Power Pivot påminner ju väldigt mycket om ”vanliga” Excel men har naturligtvis andra ikoner och verktyg.

Några skillnader är att du kan läsa in obegränsat antal rader med data och att formelskrivning är annorlunda.

 

 

Relationer skapas genom att identifiera vilka kolumner i de två tabellerna som kan kopplas ihop. Kopplar du ihop kolumnerna Produkt som finns i båda, kan du få fram vilka uppgifter som helst från de två tabellerna. Välj fliken Design, Skapa relation.

Power Pivot överlägsen LetaRad-4

 

Det blir en så kallad en-till många relation. En produkt i tabellen Kategorier kan förekomma många gånger i Datatabellen.

 

 

 

 

Datumkolumnen som innehåller alla transaktionsdatum blir opraktisk att visa i en Pivottabell. Så därför läggs en ny kolumn till som ska visa månadsnamnen i stället. Formeln i den nya kolumnen blir =format([Datum]; ”mmm”) och så ges den namnet Månad.

Power Pivot överlägsen LetaRad-5

 

 

 

 

Power Pivot överlägsen LetaRad-6

 

Datamodellen är nu klar för att läsas in till Excel. På Startfliken väljer du Pivottabell och att skapa den på ett nytt kalkylblad.

Bilden visar att det finns två tabeller och fältet Månad ligger som kolumner och fältet Kategori som rader.

 

 

Den färdiga Pivottabellen. Nästa gång en rapport behöver göras kan du bara klistra in ny data i de två tabellerna samt uppdatera Pivottabellen.

Power Pivot överlägsen LetaRad-7

This entry was posted in Excel and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *