Matrisformler i Excel

Matrisformler har funnits länge i Excel, men det är inte så ofta man ser att de används. Tekniken är ju annorlunda än vanlig formelskrivning och det finns för och nackdelar med matrisformler. Formlerna kännetecknas av att de omges av klammerparenteser { } och att du måste trycka Ctrl + Skift + Enter för att slutföra inmatningen. Nedan visas ett enkelt exempel.

Matrisformler

 

Jag börjar med att markera området C5 till C10 där jag vill ha momsen. Skriver sedan = i cell C5, fortsätter med att markera in cellområdet B5 till B10 , multiplicerar med C2 och avslutar med att trycka Ctrl+Skift+Enter.

 

 

Matrisformler 2

 

Resultatet. Notera formeln {=B5:B10*C2} i formelfältet och att cell C7 är i fokus.

Det behövs alltså ingen absolut cellreferens i cell C2 och du inte behöver kopiera ner formeln, eftersom området var förmarkerat.

 

 

Det går att fördjupa sig ytterligare i matrisformler i Excel, men det kanske inte blir så viktigt längre. Microsoft har nämligen aviserat att man snart kommer att introducera dynamiska matrisformler i Excel 365. Observera endast i 365 versionen. Det innebär ett nytänk vad det gäller formelskrivning i Excel eftersom Excel då kommer att tillåta, att en formel i en cell kommer att fylla flera närliggande celler med ett resultat utan att de innehåller en formel. Det finns alla skäl till att återkomma till detta i bloggen.

 

This entry was posted in Excel and tagged , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *