Villkorsstyrd formatering – Datum

Martin behöver få celler att ändra färg, när ett redan ifyllt datum blir mer än 12/24/36 månader gammalt, jämfört med aktuellt datum. Det kan han göra med Villkorsstyrd formatering och valet Ny regel, Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel.

Internt i Excel behandlas datum som ett heltal. När detta skrivs den 28 mars 2018 är heltalet för detta datum 43 187. Vill du se detta väljer du Formatera celler och högst upp till vänster kategorin Allmänt.

Nedan visas en uppställning med aktuellt datum, B-kolumnen kallar jag Indatum och i C-kolumnen en enkel formel som visar skillnaden i antal dagar. Samtliga celler i B-kolumnen får en cellfärg eftersom antal dagar överstiger 365, 730 och 1095. (12/24/36 månader)

Villkorsstyrd formatering - Datum

 

 

 

 

Villkorsstyrd formatering - Datum-2

 

Formeln i cell B2 är följande:

=OM(A2-B2>365;B2;””) och läses, Om A2-B2 är större än 365, ge då cell B2 en röd färg, i annat fall gör inget. Är till exempel skillnaden i dagar mindre än 365 får cellen ingen bakgrundsfärg.

 

När du skriver det första semikolonet i formeln, skriver du sedan B2 och direkt därefter väljer du en bakgrundsfärg. Därefter ett nytt semikolon följt av två citattecken och en slutparentes.

This entry was posted in Excel and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *