Frågeredigeraren i Excel

I tidigare versioner av Excel var du tvungen att installera tillägget Power Query för att sammanställa och strukturera ostrukturerade data. I Excel 2016 och Excel 365 finns numera detta som standard och den kallas för Frågeredigeraren. Du kan använda Frågeredigeraren på flera sätt och i detta exempel visas hur du kan identifiera dubbletter i en lista. I Excel finns förvisso en ikon under datafliken som heter Ta bort dubbletter, men den tar bort dubbletterna innan du hinner identifiera dem.

Power Query identifiera dubbletter-1

 

 

Du måste först infoga en tabell i din lista. I tabellen till vänster finns ett antal dubbletter och varumärken med olika inköpsnummer.

 

 

 

Power Query identifiera dubbletter-2

 

 

 

Välj fliken Data och ikonen Från tabell. Frågeredigeraren öppnas i ett nytt fönster och tabellen läses in.

 

 

 

Power Query identifiera dubbletter-3

 

Du börjar med att lägga till en Indexkolumn. En förklaring till detta kommer längre ned. Välj Lägg till kolumn, Indexkolumn, från 0.

Nu behövs en metod för att visa dubbletterna och lösningen är att Gruppera efter som finns i fliken Transformera.

 

 

I dialogrutan som följer väljer du Avancerat och Gruppera efter Inköps Nr. Längre ner finns Nytt kolumnnamn som du ger namnet Dubbletter, med operationen Räkna rader. Det behövs en kolumn till. Välj Lägg till sammansättning och jag ger den namnet Produkt Detalj med operationen Alla rader.

Power Query identifiera dubbletter-4

 

 

 

 

 

Power Query identifiera dubbletter-5

 

 

Resultatet visar att det finns ett antal dubbletter.

 

 

 

 

För att ge en mer rättvisande bild av antalet dubbletter. Väljer du Fliken, Transformera, och till höger ikonen Standard, Subtrahera med 1. Men när vi grupperade data så försvann alla varumärken samt indexet och det måste rättas till. I kolumnen Produkt Detalj finns allra högst upp till höger en expandera knapp.

Power Query identifiera dubbletter-6

 

 

 

 

 

 

 

Power Query identifiera dubbletter-7

I dialogrutan som följer klickar du bort Inköps Nr. som ju redan finns samt boxen Använd det ursprungliga kolumnnamnet som prefix.

Detta gör att vi får tillbaks våra saknade kolumner. Indexkolumnen behövs inte mer så den tar vi bort.

 

Listan är nu färdigbehandlad och nu ser vi tydligt dubbletterna. Välj sedan Arkiv och Stäng och läs in. Och borta till höger visas alla stegen vi utfört. Jag ger frågan namnet Öl lista. Det kan tyckas omständligt med alla dessa moment som visas här, men tänk på att nästa gång du behöver identifiera dubbletter är det bara att klistra in ny data i tabellen och köra frågan.

Power Query identifiera dubbletter-8

Power Query identifiera dubbletter-9

 

This entry was posted in Excel, Office 2016, Office 365 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *