Symboler i Excel utsnitt

När du infogar pivottabeller i Excel och ska filtrera fram data, är den bästa metoden att infoga ett utsnitt. I detta exempel visas hur du infogar valutasymboler i utsnittet. När du klickar på en valutasymbol i utsnittet konverteras valutorna i tabellen och linjediagrammet uppdateras med vald valuta.

Symboler i Excel utsnitt

 

I kolumn C visas de aktuella valutakurserna (feb. 2018). I cell B13 har jag infogat en pivottabell utifrån tabellen ovan.
B kolumnen (Symbol) ligger som radetiketter och kolumn C ligger i boxen
Σ Värden.

 

 

I nästa tabell visas försäljningsresultatet per månad och i cell G5 finns följande formel som uppdaterar och konverterar vald valuta.  =[@[Försäljning kr]]/$C$14
En strukturerad cellreferens som hämtar från cell C14 i pivottabellen (se föregående bild). Eftersom cell C14 har en absolut cellreferens har det ingen betydelse om användarna skulle välja mer än en valuta i filtreringen.

Symboler i Excel utsnitt-2

 

Själva utsnittet läggs nedanför tabellen. Och du infogar den genom att stå i pivottabellen.

I cell G2 finns följande formel som visar vald valuta. =”Försäljning i ”&B14

 

 

 

Symboler i Excel utsnitt-3

För att visa ett linjediagram gör du en splittrad markering av E och G kolumnen. Tryck ned Ctrl-tangenten för att göra en splittrad markering.

För att skapa diagramrubriken, markerar du den och i formelfältet skriver du = och klickar in i cell G2.

 

När en ny valuta väljs i utsnittet uppdateras linjediagrammet med nya siffror på Y-axeln.

Tack till Mynda Treacy i Australien för detta Excellenta tips.

 

This entry was posted in Excel and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *