Visa Max och Min värden i diagram

Att visualisera data begripligt och effektivt blir allt mer viktigt för dagens företag och organisationer. Officepaketet erbjuder idag en mängd olika diagram, men det gäller att veta hur man på smartast sätt använder diagrammen, för att visualisera data som dessutom ska vara enkelt att uppdatera.

Nedan visas hur du kan visa min och maxvärden i ett linjediagram samt i ett stapeldiagram. Det kräver en uppställning med strukturerade cellreferenser, vilket betyder att jag först har infogat en tabell i uppställningen. Tabellen har de superba egenskaperna att den kopierar formlerna på direkten, utökar dataområdet per automatik och uppdaterar diagrammet.

Visa max och minvärden i diagram1

 

I cell D6 finns en OM funktion som letar upp det högsta värdet i kolumn D, och returnerar det högsta värdet, annars returneras #SAKNAS!

I cell E6 finns motsvarande formel som letar upp det lägsta värdet. Eftersom det ska bli ett linjediagram använder jag =SAKNAS() i formeln, då jag inte vill visa serien i linjediagrammet.

 

 

Visa max och minvärden i diagram2

 

 

Visa max och minvärden i diagram3

 

Sedan markeras cellområdet A5:E29 och jag väljer ett linjediagram med brytpunkter. Sedan markeras högsta brytpunkt (97), jag högerklickar och väljer Formatera datapunkt.

Väljer här Markör, Alternativ för brytpunkt, Fördefinierade, väljer en typ med storlek 10. Fortsätter nedåt vid Fyllning, Ingen fyllning. Fortsätter nedåt med Kantlinje, Heldragen linje. Väljer en färg och bredden 1,75 pt.

 

Slutligen högerklickar jag på de båda datapunkterna och väljer Lägg till dataetiketter

Visa max och minvärden i diagram4

 

 

 

 

 

 

 

Visa max och minvärden i diagram5

 

Till vänster visas uppställningen och för att skapa ett stapeldiagram gör jag följande. Formlerna i cell D41 och E41 är:

=OM([@Försäljning]=MAX([Försäljning]);[@Försäljning];0)

=OM([@Försäljning]=MIN([Försäljning]);[@Försäljning];0)

 

Eftersom det är ett stapeldiagram vill jag inte visa något när det är 0 (noll) och nollan kan man dölja med ett anpassat format. Välj formatera celler och anpassat. Skriv in följande 0;-0;

Resultatet efter några formateringar. När ny data läggs till och det skulle uppstå nya max eller min värden, flyttas respektive staplar med grönt och orange.

Visa max och minvärden i diagram7

 

This entry was posted in Excel and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *