Auto beräkning av antal rader

Jessica har en lista med 40–60 rader och hon tar ständigt bort och lägger till nya rader i listan. Hon vill därför ha bättre koll på hur många rader hennes lista har vid varje given tidpunkt. En upplysning typ ”Denna lista har 44 rader”.

Här visas några alternativa metoder som ger henne denna info.

Auto räkning av antal rader

För att illustrera innehåller listan till vänster 20 rader med data plus en rubrikrad. Formeln visas i cell D4. Funktionen Antalv räknar hur många celler som innehåller något.

Problemet med denna formel är om Jessica infogar en ny rad ovanför rad 2 (Sverige) eller om hon infogar en ny rad efter rad 21, då kommer inte formeln att uppdatera.

Basic Excel tycker säkert flera läsare, men faktum är att många användare inte tänker på detta. Ett smart sätt att lösa problemet är att skriva formeln enligt följande:
=”Denna lista har ”&ANTALV(A1:A22)-1&” rader”

Formeln utökar området till cell A22, tar med rubrikraden på rad ett och subtraherar med ett. Denna formel gör att rader kan infogas överallt i listan och att formeln uppdaterar. Ovanstående formler fungerar endast om där inte är några tomma celler i området A1:A22. Finns det tomma celler kan man använda funktionen Rader i stället.

=”Denna lista har ”&RADER(A1:A22)-1 &” rader”

Den absolut bästa lösningen för Jessica är att infoga en tabell i listan. Det gör att dataområdet blir dynamiskt och att hon kan infoga och ta bort rader var som helst i listan. När hon infogar en tabell får området ett namn typ Tabell1. Vilket då kan användas i formeln nedan.

=”Denna tabell har ” &RADER(Tabell1) & ” rader”

This entry was posted in Excel and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *