Värmekarta i Excel

Med hjälp av en värmekarta kan du lättare tolka en tabell med siffror, som annars kan vara svår att tyda. Du skapar en värmekarta i Excel under Villkorsstyrd formatering och alternativet Färgskalor. Bilden nedan visar ett antal studenter och deras resultat. I H-kolumnen finns funktionen Medel som beräknar medelvärdet för varje student.

varmekarta-i-excel

I nästa bild är medelvärdeskolumnen sorterad och en ny kolumn med miniatyrdiagram har infogats för att ännu tydligare se studenternas trender och resultat. Genom att lägga på en färgskala, sortera och skapa miniatyrdiagram blir det genast mycket enklare att tolka dataserier i Excel.

varmekarta-i-excel-2

This entry was posted in Excel and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *