Villkorsstyrd formatering med formel

Alice har en intressant Excelfråga. Hon undrar om man i en cell kan indikera att ett cellområde uppfyller ett visst villkor. Hon vill t.ex. färglägga en cell om området A1:C3 är mindre än 6. I ett annat område vill hon färglägga en cell om cellområdet är lika med 12. Detta kan hon göra med Villkorsstyrd formatering, Ny regel samt Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel.

villkorsstyrd-formatering-med-formel

I bilden ovan är det cellerna E2 och E5 som indikerar villkoren. Cell E2 summerar området A1:C3 och cell E5 summerar området A5:C7.

I cell E2 skrivs regelbeskrivningen så här: =OM(E2<6;$A$1:$C$3;””) vilket betyder om summan av cellområdet A1:C3 är mindre än 6 formatera då cellen orange, i annat fall gör ingen formatering, som skrivs med de två sista citattecknen ””. Direkt efter det hon skrivit in $A$1:$C$3, väljs Formatera och här väljer hon fliken Fyllning, samt en färg. Sedan skrivs slutet på formeln in.

På motsvarande sätt är formeln i cell E5: =OM(E5=12; $A$5:$C$7; ””)

 

This entry was posted in Excel and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Villkorsstyrd formatering med formel

  1. Jonas Lundgren says:

    Är det möjligt att en cell färgas om värden i en annan cell uppfylls?
    Jag vill att ex. cell D4 blir gul om värdet i cell b4 är lika med eller högre än D1.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *