Att få kalkylbladsnamnet i cell A1 på varje blad

Johan arbetar med en Excelfil som innehåller 48 kalkylblad. Han undrar om det finns ett sätt att visa varje kalkylbladsnamn överst i cell A1 på varje blad. Han byter ofta namn på bladen, lägger till och tar bort. Han vill att detta ska visas dynamiskt i cell A1, så att han har kollen på att han är i rätt kalkylblad.

Först måste Johan göra en gruppmarkering av alla 48 blad. Det innebär att formeln nedan kommer att skrivas på samtliga blad. En gruppmarkering av alla blad görs genom att trycka ner Skift och klicka på det sista bladet. Överst i Excel vid filnamnet kommer det nu att visas [Grupp]. Sedan skriver han formeln i cell A1.

=EXTEXT(CELL(”filename”;A1);HITTA(”]”;CELL(”filename”;A1))+1;255)

Skrivs =CELL(”filename”) i en cell visas sökvägen till filen. Filnamnet kommer att stå inom hakparenteser och namnet på bladet nedan är Januari.

Kalkylbladsnamn i cell

 

 

Cellfunktionen i formeln returnerar kalkylbladets namn, inklusive filnamn och sökväg. Funktionen Hitta skalar av allt utom kalkylbladsnamnet. Värdet 255 betyder att ett filnamn plus dess sökväg i Windows max klarar 255 tecken. Notera att Johan måste spara och stänga filen, för att sedan öppna den igen.

This entry was posted in Excel and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *