Skapa diagram med formel

När du vill skapa ett diagram i Excel väljer du troligen Infoga, Diagram vilket de allra flesta gör. Men här följer ett intressant trick, som visar hur du kan skapa ett liggande diagram i celler med hjälp av en formel och ett udda teckensnitt.

Skapa diagram med formel

 

Bilden till vänster visar de tio länder som har högst värden och i C kolumnen visas den procentuella andelen.

 

 

Det liggande diagrammet i D kolumnen skapas med följande formel.

I cell D2 skriver du in =REP(”|”; B2/MAX($B$2:$B$11)*100)

Funktionen REP upprepar en text ett bestämt antal gånger. I detta fall 100 gånger. Inom citattecken finns tecknet ”|” vertikalstreck (pipe) som sannerligen inte används så ofta. Är du osäker, finns tecknet på större än och mindre än tangenten.

Därefter divideras det högsta värdet B2 med maxvärdet i cellerna B2 till och med B11, som måste ha en absolut referens. Byt sedan till teckensnittet Playbill. Hur ofta gör man det i Excel? Och formatera sedan stapeln med t.ex. en blå färg samt kopiera formeln nedåt.

This entry was posted in Excel and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *