Pivottabell – Fel vid länkad data

Louise har två Excel filer, vi kallar dom Arbetsbok 1 och Arbetsbok 2. I Arbetsbok 2 finns länkar från Arbetsbok 1 som utgår från en Pivottabell.

Referensfel 1

 

När hon öppnar Arbetsbok 2 och Arbetsbok 1 inte är öppen får hon följande fel-meddelande #REFERENS! (referensfel) i cellerna.

Nedan visas målfilen och källfilen sida vid sida och i cell B7 ses funktionen =HÄMTA.PIVOTDATA och samlade uppgifter från Pivottabellen.

 

Referensfel 2

 

Referensfelet beror på funktionen Hämta.Pivotdata som finns i målfilen. Det är bättre att Louise utesluter funktionen genom att endast länka till cellreferenserna i Arbetsbok 1.

Referensfel 3

Det gör hon på följande sätt. Formeln i cell B7 ändras till följande ='[Pivot Bilar.xlsx]Blad 2′!$F$16

Apostroferna är viktiga, och filens namn är inom hakparenteser, kalkylbladets namn är här Blad 2 och den absoluta cellreferensen är F16. Hon måste göra samma sak med formlerna i cellerna B3 till B6.

Filerna bör också ligga i samma mapp och då slipper Louise problemet med referensfelen.

 

This entry was posted in Excel and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *