Anpassat cellformat i Excel

I Excel är det viktigt att förstå hur du kan anpassa cellformatet i ett cellområde. Här visas tekniken och vi börjar med att skapa ett antal tal med hjälp av funktionerna Slump.Mellan och Slump.

Först markeras cellområdet A1:G15. Därefter klickar jag in i formelfältet och skriver följande formel i cell A1. =SLUMP.MELLAN(-10000;10000)*SLUMP()

Anpassade cellformat

Observera att jag sedan inte trycker Enter utan Ctrl+Enter. Det suveräna är att samtliga celler i markeringen nu får samma formel som genererar olika negativa och positiva tal.

 

Anpassade cellformat 2

Funktionen Slump.Mellan skapar i formeln heltal mellan -10 000 och 10 000. Eftersom jag även vill ha decimaltal multipliceras heltalen med Slump() som genererar decimaltal mellan 0 och mindre än 1.

 

Nu skapas ett bra sifferområde, men vi vill också infoga ett antal nollor och celler med text. Gör en splittrad markering (med Ctrl) över ett antal celler och skriv in 0 tryck därefter Ctrl+Enter. På samma sätt skrivs Text in i ett antal markerade celler. Nu finns en blandning av slumpmässiga negativa och positiva tal, nollor och text där cellformaten ska anpassas.

Anpassade cellformat 3

Markera hela cellområdet med Ctrl+A och tryck därefter Ctrl+1 som ger dialogrutan formatera celler. Välj Anpassat till vänster och i fältet Typ skrivs följande in.

0,0;[Röd] – # ##0,00;0;[Blå]@

Vad betyder då detta?

 

0,0 – Positiva tal visas med en decimal utan tusentalsavgränsare
[Röd] – # ##0,00 – Negativa tal visas i rött med tusentalsavgränsning och två decimaler
0 – Noll visas utan decimaler
[Blå]@ – All text visas med blå färg (utelämnas [Blå]@ visas ingen text)

Anpassade cellformat 4

Resultatet av ett anpassat cellformat. Detta sparas i Excel så du kan använda cell-formatet vid ett senare tillfälle.

Tryck Ctrl + 1 och välj Anpassat.

 

This entry was posted in Excel and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *