Indirekt länkade dropdown lister i Excel

Exemplet här visar hur du kan skapa länkade eller avhängiga dropdown listor med hjälp av Dataverifiering och funktionen Indirekt i Excel. Bilden nedan visar formationen.

Länkade dropdown listor

Först skapas en dropdown list i cell B10 där man kan välja land. Det är enkelt att göra med Dataverifiering.

 

Besvärligare är att koppla respektive städer i de olika länderna till cell B12. Det innebär alltså att så fort du väljer ett av länderna, ska landets städer visas i cell B12:s dropdown list. Så här gör du.

Skapa länkade dropdownlistor

Du markerar först cell B10 och under fliken Data väljer du Dataverifiering. I fältet Tillåt väljs Lista och som källa markeras cellerna A1:A8. Nu finns alla länderna i cell B10:s dropdown list.

 

 

Skapa länkade dropdownlistor-2Nästa steg är att namnge cellområdet. Markera A1:F8 och under fliken Formler väljer du vid Namnhanteraren, ikonen Skapa från markering. Välj sedan vänstra kolumnen (länderna). Alla länder får nu respektive städer som cellreferen-ser. Du kan se alla referenser i Namnhanteraren.

 

Skapa länkade dropdownlistor-3

Det hela knyts ihop med funktionen Indirekt på följande vis. Markera cell B12 och välj återigen Dataverifiering, Tillåt Lista och i fältet Källa skriver du in den magiska formeln =INDIREKT($B$10)

De båda dropdown listorna är nu länkade och beroende på vilket land som väljs i den övre, visas landets städer i den undre.

 

I bilden nedan finns några förklaringar och exempel på den intressanta funktionen INDIREKT.

Länkade dropdown listor-2

This entry was posted in Excel and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Indirekt länkade dropdown lister i Excel

  1. Björn Allert says:

    Skulle vara intressant att kunna göra detta i flera steg, exempelvis världsdel, land, stad och till sist få ut ett siffervärde som gäller för denna stad, befolkningsmängd eller liknande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *