Använd relativa referenser vid makroinspelning

Att spela in ett makro är oftast den snabbaste lösningen när man vill automatisera uppgifter i Excel. Koden genereras automatiskt i Visual Basic editorn och kan sedan redigeras efter önskemål. Följande enkla exempel visar skillnaden mellan en statisk makroinspelning, som är standard (default) i Excel och en relativ makroinspelning som ger betydligt flexiblare kod och användning.

Relativ makroinspelning

I första exemplet har jag spelat in ett makro som skriver in 1, 2 och 3 med början i cell A1. Varje gång detta makro körs läggs siffrorna in i cellerna A1 till A3, under förutsättning att aktiv cell är A1.

 

 

Relativ makroinspelning-2

I nästa exempel väljer jag först ikonen Använd relativa referenser och spelar sedan in makrot på samma sätt som tidigare.

Relativ makroinspelning-3

 

När jag kör detta makro utförs makrot med start från vilken cell som helst i kalkylbladet. Det är funktionen Offset som gör detta möjligt och jag får ett mer flexibelt makro, som utgår från den aktiva cellen i
kalkylbladet.

Relativ makroinspelning-4

 

En del anser att Använd relativa referenser borde vara standard i makroinspelaren, men så är inte fallet.

This entry was posted in Excel and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Använd relativa referenser vid makroinspelning

  1. Marlene says:

    Hej,

    Jag får inte upp ikonen ”Använd relativa referenser”. Hur får jag fram den?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *