Monthly Archives: februari 2019

Matrisformler i Excel

Matrisformler har funnits länge i Excel, men det är inte så ofta man ser att de används. Tekniken är ju annorlunda än vanlig formelskrivning och det finns för och nackdelar med matrisformler. Formlerna kännetecknas av att de omges av klammerparenteser … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment