Monthly Archives: juli 2016

Skapa talmönster med formler i Excel

Ponera att du i Excel behöver en talserie i en kolumn, som bilden här till vänster visar. Det här kan du inte göra på ett enkelt sätt i Excel utan att skriva in det manuellt. Talmönstret är 1 1 0 … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Markeringsfönstret i Word

När du arbetar mycket med figurer och textrutor i Word kan det vara besvärligt att markera rätt figur eller textruta. Då kan du ta fram markeringsfönstret som placerar sig på höger sida av dokumentet.   I bilden bredvid finns över … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , , | Leave a comment

Öppna Excelfil med skrivskydd

Det finns tillfällen då du vill öppna en Excelfil med skrivskydd. Det är en försäkring för dig om du omedvetet trasslar till det i en fil, ändrar något som du kanske inte borde göra. Du kan öppna en fil skrivskyddad … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Icke justerande cellreferenser i formler

Alla Excelanvändare vet att när du infogar celler, rader och kolumner så uppdateras alla cellreferenser i formler. Och lycka är ju det. Hur skulle du annars kunna arbeta smidigt? Excel hade inte varit värt namnet kalkylprogram. En enkel Omfunktion i … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , | Leave a comment