Monthly Archives: november 2015

Excels Pivottabell Cache

När du skapar en Pivottabell tar en Excel en kopia av datakällan och lagrar den i Excelfilens Pivot cache. Som du säkert märkt går det oerhört snabbt när du ändrar om de olika fälten, skapar utsnitt, grupperar och förändrar pivottabellens … Continue reading

Posted in Excel, Office 2010, Office 2013 | Tagged , , , , | Leave a comment

Outlook krasch efter patch

Den 12 november hände det. Efter en sedvanlig uppdatering av Windows, började Outlook bete sig mycket underligt. När jag maximerade fönstret, sluta Outlook att fungera och startade om. När jag läste ett mejl startade Outlook om efter några minuter, och … Continue reading

Posted in Outlook 2010 | Tagged , | Leave a comment

Att få kalkylbladsnamnet i cell A1 på varje blad

Johan arbetar med en Excelfil som innehåller 48 kalkylblad. Han undrar om det finns ett sätt att visa varje kalkylbladsnamn överst i cell A1 på varje blad. Han byter ofta namn på bladen, lägger till och tar bort. Han vill att … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment