Monthly Archives: oktober 2015

Byggblock och Snabbdelar i Word

Byggblock är en underskattad finess i Word. Med hjälp av byggblock och snabbdelar kan du skapa olika dokumentdelar som du ofta använder. Du kan kombinera avancerad textlayout tillsammans med bilder och ritade figurer till en logotype. Detta kan också åstadkommas … Continue reading

Posted in Office 2010, Office 2013, Word | Tagged , , , | Leave a comment

Transponera, sammanfoga celler och exportera från Excel till textfil

Anna begär en rapport från ett affärssystem till Excel. Hon behöver ofta ändra informationen från kolumner till rader. Hon vill också slå samman all information i 20-30 celler, separera cellerna med semikolon, spara det som en textfil för att åter … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Summa problematik i Excel

Joel har en formel som summerar raderna 2 till 6 i en kolumn. När han infogar en rad någonstans mellan rad 2 och 6, så uppdateras summaformeln automatiskt. Men om han infogar en rad strax under rubriken då uppdateras inte … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment