Monthly Archives: augusti 2015

Markera celler i Excel

Elementärt kanske en van Excelanvändare kan tycka. Men här följer några markeringstips som kan vara användbara. De flesta vet säkert att man kan göra en splittrad markering i Excel med hjälp av Ctrl-tangenten. Du kan även markera celler med tangentbordet … Continue reading

Posted in Excel | Leave a comment

Bråktal i Excel

I vissa företag som t.ex. i byggindustrin är det en norm att använda bråktal för olika mått och dimensioner. Skrivs 12,25 in i en cell vill man att det ska visas som 12 ¼ tum. Då behövs ett anpassat cellformat. … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Visa underliggande data i Pivottabell

En Pivottabell är utmärkt att använda när du vill visa en sammanfattning i totaler av stora datamängder. Är du i behov av att detaljerat se underliggande data finns ett par tekniker att använda. Genom att dubbelklicka i en cell i … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Kolumn A makro

När du utvecklar makron i Excel är det intressant att se hur du kan markera en cell som är relativ till den aktiva cellen du befinner dig i. Spelar du in ett makro där den aktiva cellen exempelvis finns i … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment