Monthly Archives: mars 2015

Räkna unika värden i lista

Johannes har behov av att se hur många unika kunder han har i olika länder som företaget exporterar till. Han hämtar en Excelfil från ett affärssystem och listan kan se ut som bilden nedan visar. Johannes vill därefter räkna antalet … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , , | Leave a comment

Indikator i Excel

Har du behov och lust att göra en indikator (progress indicator) typ batteri mätare i Excel ska du läsa vidare. Och det är populärt att skapa olika slags indikatorer när man vill sammanställa data till ett dashboard. Exemplet visar på … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , | Leave a comment

Plustecken i Excel

När det uppstår ett negativt värde i en cell i Excel visas automatiskt värdet med ett minustecken. Men positiva värden visas aldrig med plustecken. Om du till exempel vill visa procentuella förändringar i försäljning med både plus- och minustecken måste … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Index och Passa

Här följer en beskrivning i hur du kan använda funktionerna Index och Passa, som med fördel kan användas tillsammans. I cell D2 finns en drop-down list och när man väljer ett land ska landets flagga visas i cell E2.   … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , | Leave a comment