Monthly Archives: februari 2015

Funktionen Datedif

Åsa arbetar på en HR avdelning vid ett större företag. Hon undrar om det finns ett sätt i Excel att ta fram personalens anställningstid. Hon vill se tiden som typ 7 år, 3 månader och 18 dagar för varje person … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | 4 Comments

Funktionen Konvertera

Den här funktionen tillhör inte Excels mest kända, vilket kan bero på att den kom med Excel 2007. Den konverterar olika mått och enheter som vikt, massa, tid, distanser, temperaturer olika vätskemått till och från varandra. Den finns under funktionsbiblioteket … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Utsnitt för tabell i Excel 2013

Utsnitt är ett mycket bra verktyg när du arbetar med pivottabeller och vanliga tabeller i Excel. Utsnitt introducerades med Excel 2010 och är ännu bättre i Excel 2013. I bilden nedan visas dataområdet från rad 12 och här är infogat … Continue reading

Posted in Excel, Office 2013 | Tagged , | 2 Comments