Monthly Archives: januari 2015

Skapa diagram med formel

När du vill skapa ett diagram i Excel väljer du troligen Infoga, Diagram vilket de allra flesta gör. Men här följer ett intressant trick, som visar hur du kan skapa ett liggande diagram i celler med hjälp av en formel … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , | Leave a comment

Outlook kontakter till Excel

Camilla arbetar på ett företag där man har de flesta uppgifter om kunder i Outlooks kontakter. Hon undrar om det finns ett enkelt sätt att överföra dessa till Excel, så att hon lättare kan ta fram, ta bort, sortera och … Continue reading

Posted in Excel, Office 2010, Outlook 2010 | Tagged , | Leave a comment

Kalkylatorn i Windows

Den har hängt med länge nu kalkylatorn i Windows. Den kan som bekant användas som en enkel miniräknare (standard) eller som en avancerad kalkylator. I en uppmärksammad artikel i Computer Sweden kommer man fram till att kalkylatorn räknar fel. Men … Continue reading

Posted in Windows 7 | Tagged | Leave a comment

Villkorsstyrd formatering – På och av

Jag vet att många Excelfantaster är förtjusta i Villkorsstyrd formatering och här följer ett bra exempel på hur man kan utveckla Villkorsstyrd formatering. Exemplet kommer att visa hur du slår på och av formateringen med en dropdownlist. Vi börjar med … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Pivottabell – Fel vid länkad data

Louise har två Excel filer, vi kallar dom Arbetsbok 1 och Arbetsbok 2. I Arbetsbok 2 finns länkar från Arbetsbok 1 som utgår från en Pivottabell.   När hon öppnar Arbetsbok 2 och Arbetsbok 1 inte är öppen får hon … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Ange standard för linjer och pilar

Johan arbetar med flödesscheman i Excel och ritar därför upp linjer och pilar för att illustrera olika flöden. Han tycker det är knöligt att behöva ändra tjocklek och färger varje gång han ritar upp linjer och pilar. Han undrar om … Continue reading

Posted in Excel, Office 2010 | Tagged , , , , | Leave a comment

Anpassat cellformat i Excel

I Excel är det viktigt att förstå hur du kan anpassa cellformatet i ett cellområde. Här visas tekniken och vi börjar med att skapa ett antal tal med hjälp av funktionerna Slump.Mellan och Slump. Först markeras cellområdet A1:G15. Därefter klickar … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , , | Leave a comment