Monthly Archives: oktober 2014

Indirekt länkade dropdown lister i Excel

Exemplet här visar hur du kan skapa länkade eller avhängiga dropdown listor med hjälp av Dataverifiering och funktionen Indirekt i Excel. Bilden nedan visar formationen. Först skapas en dropdown list i cell B10 där man kan välja land. Det är … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | 1 Comment

Klistra in från Excel till Word

Lars-Bertil använder ofta Excel tillsammans med Word. Han skapar finansiella modeller i Excel och klistrar in rapporter i olika Worddokument för utskrift. Men varje gång han klistrar in, utökas tabellen utanför Words högermarginal. Han får inte ändra orienteringen till liggande … Continue reading

Posted in Excel, Word | Tagged , | Leave a comment

E-postlista från Excel till Outlook

Katarina, en av mina kursdeltagare frågade mig nyligen om det går att kopiera en e-postlista från Excel till ett nytt e-postmeddelande i Outlook. Vi testade och minsann det fungerar, även om resultatet beter sig märkligt. En lista med e-postadresser i … Continue reading

Posted in Excel, Outlook 2010 | Tagged , , | Leave a comment

Strukturerade cellreferenser i Excel

Strukturerade cellreferenser är ett intressant sätt att arbeta med formler, och ett måste att känna till för dig som är intresserad av Excels kapacitet. Strukturerade cellreferenser kan vara mer intuitiva och göra det enklare, när du arbetar med formler som … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Justera tid mellan tidszoner

Johannes samlar in data från två tidszoner, en i Sverige och en i Moskva. När han hämtat uppgifterna från databasen i Moskva, behöver han justera tiderna och han undrar hur han kan justera dem med tre timmar, så att de … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment