Monthly Archives: september 2014

Läs upp celler när Retur trycks ned

Ja du läste rätt och det här måste vara en av Excels mest anonyma och originella funktioner. Så snart du skriver in tal eller text i en cell, bekräftar en röst din inmatning. Tyvärr finns ingen svensk röst utan bara … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Datamodeller i Excel 2013

Utvecklingen av pivottabeller i Excel sker snabbt, och det finns stora nyheter i Excel 2013 gällande det. Pivottabeller har inte tidigare haft förmågan, att som i Access skapa relationer mellan olika tabeller. Det kan man nu i Excel. Här finns … Continue reading

Posted in Office 2013 | Tagged , , | Leave a comment

Sammanfoga celler i Excel

De allra flesta Excelanvändare använder t.ex. Centrera över kolumner för att placera en rubrik snyggt över en uppställning i en kalkyl.   I de flesta fall behöver detta inte innebära något bekymmer om man bara har en enkel uppställning, men … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Pivottabell – Avancerad layout

Pivottabeller är Excels bästa verktyg för att analysera och sammanställa stora datamängder. Här följer ett exempel, som från en fiktiv databasfil, visar hur du kan extrahera just de data du vill se i en eller flera rapporter. Databasen har två … Continue reading

Posted in Excel, Office 2010 | Tagged , , | Leave a comment

Fackförening i Powerpoint ?

I Powerpoint kan man som bekant rita figurer, t. ex. två cirklar som tillsammans ska illustrera en union. En nyhet i Powerpoint 2013 är att du kan Koppla samman figurer och här finns alternativet Fackförening. Med spänning ser man fram … Continue reading

Posted in Office 2013, Powerpoint | Tagged , | Leave a comment

Fortlöpande medelvärde på de 12 sista talen i en kolumn

Jenny har en arbetsbok där hon varje vecka skriver in tal i kolumn A. Hon vill veta om man kan skapa en formel som fortlöpande tar fram medelvärdet på de 12 sista talen i kolumnen, när hon kontinuerligt skriver in … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment