Monthly Archives: augusti 2014

Sidfoten i Excel

En utmärkt sak är att man kan infoga sökvägen till en fil i Excels sidfot. Det har man kunnat länge i de olika versionerna av Excel. De flesta föredrar att lägga sökvägen till vänster i sidfoten, men då uppstår ofta … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Ankaret i Word

När du infogar en bild och andra objekt i en text placeras bilden som standard alltid i nivå med text. Du kommer aldrig att se ankaret om du inte ändrar hur bild ska förhålla sig till text. När du markerat … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , | 2 Comments

Funktionen TEXT i Excel

Den här textfunktionen är inte så känd i Excel. Den omvandlar, som framgår av namnet, ett numeriskt värde till text, samt med möjlighet att formatera resultatet på flera olika intressanta sätt. Här visas några exempel.     I cell A9 … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , | Leave a comment

Tid till decimaltal i Excel

Peter använder bland annat Excel till tidsberäkningar. Han vet hur han ska skriva en formel för att räkna ut arbetad tid, men han vill också få tiden decimalt. Dvs. 08:30 ska räknas om till 8,5 och 08:45 till 8,75. Detta … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment