Monthly Archives: april 2014

Arbetsyta för bilder och ritade figurer i Word

I Word kan du ta fram en arbetsyta för att arrangera bilder och figurer. Fördelen är att du inte behöver gruppera dem om de skulle behöva flyttas till annan plats i dokumentet. En annan kuriositet är att bilder och figurer … Continue reading

Posted in Word | Tagged , | Leave a comment

Använda Summafunktionen i ett makro

Det är enkelt att använda de flesta funktionerna i Excel i ett makro, som t.ex. Summa. Allt som behövs är i koden kalla in funktionen,”Application.WorksheetFunction.Sum” eller enklare ”WorksheetFunction.Sum”. Följande Visual Basic kod gör detta i en For Next loop, då … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Ignorera konversation i Outlook

På startfliken finns ikonen Ignorera som gör att alla konversationer (e-posttrådar) med ett specifikt ämne i ämnesfältet flyttas direkt till mappen borttaget. Du har kanske varit med i en diskussion om ett ämne som inte längre är aktuellt för dig. … Continue reading

Posted in Outlook 2010 | Tagged , , | Leave a comment

Dynamisk text i figur

Att infoga figurer i Office är inte svårt för att placera in enkel grafik i olika dokument. Och figurerna fungerar som en textruta, eftersom de kan innehålla text. Vad många inte känner till, är att man i Excel kan få … Continue reading

Posted in Excel, Office 2010 | Tagged , , | Leave a comment

Ta bort dubbletter i en lista i Excel

Det finns flera sätt att ta bort dubbletter i en databas/lista i Excel. Här visas två exempel och det första exemplet är listigt, eftersom du kommer att se dubbletterna innan du tar bort dom. Markera först din lista med Ctrl … Continue reading

Posted in Excel | Tagged | Leave a comment