Monthly Archives: mars 2014

Räkna genomstrukna ord i Word

Camilla arbetar i ett företag som har en omfattande dokumentation och skapar stora mängder dokument. De använder ofta genomstruken text eller understruken text för att markera där ändringar och tillägg i texten måste göras. Camilla behöver använda en teknik, att … Continue reading

Posted in Word | Tagged , | Leave a comment

Kopiera kalkylblad och filtrera samma datafil i olika fönster

Therese använder filter i Excel för att filtrera fram information som hon ofta behöver. När hon filtrerat vill hon använda det i ett nytt fönster, så att filtreringen ligger kvar. Hon vill använda och se fyra olika filtreringar från samma … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Klistra in bildlänkar till 3-d kub i Excel

Det vanligaste sättet att illustrera data i Excel är med ett diagram. Från Nya Zeeland kommer här ett annat alternativ, som kan vara intressant för alla läsare. Tekniken innebär att man kopierar en uppställning i Excel på vanligt sätt och … Continue reading

Posted in Excel | Tagged | Leave a comment

Villkorsstyrd formatering – ändra cellfärg beroende på värde

Niklas planerar olika slags projekt och scheman i Excel. Han undrar om man kan få en cell att ändra färg, beroende på om han skriver in 1, 2, 3 eller 4. Och siffrorna ska inte visas i cellerna. Syftet är … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | 7 Comments

Funktionerna Nu, Klockslag, Timme och Heltal i Excel

Micke vill visa olika innehåll i en cell baserat på tidpunkten på dygnet och därmed använda cellens värde till olika beräkningar. I exemplet nedan vill han att ett värde visas före 17:00 och ett annat värde efter 17:00. Han använder … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment