Monthly Archives: december 2013

Kortkommandon för standardformatering av text i Word

När man använder formatmallar i Word och utöver detta formaterar text på olika sätt kan det bli mycket besvärligt att hantera och återställa text till standard. Kopierar man sedan in ett annat dokument med andra formatmallar till ett annat dokument … Continue reading

Posted in Word | Tagged , , , , | Leave a comment

Makro som returnerar tid när värde skrivs in i kolumn A

Marcus skriver in vindstyrkor i A kolumnen och vill samtidigt i kolumn B notera tidpunkten på ett enkelt sätt. Han vet att han kan trycka Ctrl + Skift + : som ger aktuell tid i en cell, men undrar om … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Produktsumma

Jerry har behov av att summera var fjärde kolumn i en lång serie av kolumner och enkelt få totalsumman av dessa. Han vet att han kan skriva en formel typ =D2+H2+L2 osv. men det blir tidsödande då han i vissa … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Infoga datum i Word 2010

Camilla arbetar med olika Word dokument som baserar sig på mallar. I sidhuvudet finns ett datum som automatiskt hämtar aktuellt datum. När hon senare öppnar dokumentet uppdateras det alltid till dagens datum (aktuellt datum), vilket ställer till problem för henne … Continue reading

Posted in Word | Tagged | Leave a comment

Visa bilder beroende på värde i en cell

I följande exempel visas hur du kan visa olika bilder i ett bildområde i Excel beroende på vilket värde som skrivs in i en cell. Du vill kanske skapa en rapport för en specifik produkt och enkelt ändra en bild … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , , | 6 Comments

Ta bort skrivskyddet från en fil

Ann-Marie har tagit över ett antal skrivskyddade filer från en kollega som slutat och undrar hur hon kan ta bort skrivskyddet från filerna. Hon har fått alla lösenord av sin tidigare kollega. När hon öppnar filen skriver hon in lösenordet … Continue reading

Posted in Office 2010 | Tagged , , | Leave a comment

Minimera menyfliksområdet

Många är de Officeanvändare jag möter som inte förstår vad som hänt när menyflikarna hela tiden försvinner. Bilden visar ikonen/symbolen för att Minimera menyflikarna i Word 2010. Råkar du klicka på den av misstag döljs menyfliksområdet varje gång du arbetar … Continue reading

Posted in Office 2010 | Tagged , , , , , | 2 Comments