Monthly Archives: september 2013

Makro som returnerar udda tal över 50

Jag tänkte fortsätta med att utveckla denna blogg med intressanta VBA exempel. Följande kod går igenom alla celler i området A1:B12. Om ett tal är större än 50 och udda, placeras dessa tal med början i cell D1. Slutligen visas … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Skriv ut en fil utan att öppna den

Windows har en trevlig egenskap som gör att du snabbt kan skriva ut en fil i Word eller Excel, utan att i programmen begära en utskrift av dokumenten. Du behöver därför inte starta och stänga Word eller Excel, för det … Continue reading

Posted in Excel, Windows 7, Word | Tagged , , , | Leave a comment

Läsbarhetsstatistik i Word

De flesta som skriver dokument i Word har säkert en önskan att skriva så att alla förstår. Men ofta är man styrd, för det beror förstås på vilken slags dokument man skriver, om det är en artikel, en offert, en … Continue reading

Posted in Word | Tagged , | 3 Comments

Händelsestyrt makro i Excel

Med Visual Basic kan du skapa händelsestyrda makron i Excel. På engelska event macros. Normalt måste man trigga ett makro på något sätt för att det ska köras, som t.ex. klicka på en knapp eller en ikon. Men ett event … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Hantera flera kalkylblad i en Excelfil

Paul arbetar med stora arbetsböcker som innehåller upp till 50 olika kalkylblad. Han undrar vilka metoder det finns för att navigera sig mellan bladen, och efterlyser ett enkelt sätt.   På tangentbordet kan Paul trycka Ctrl + PageDown, eller Ctrl … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Ändra standard för att infoga bild i Word

Infogar du ofta bilder i Word, får du ägna mycket tid åt att ändra hur text ska förhålla sig till bilden du infogat. Som standard infogas bilden I nivå med text men det går att ändra i Word. Själv föredrar … Continue reading

Posted in Word | Tagged | 2 Comments