Monthly Archives: juli 2013

Infoga bakgrundsbild i Word

I Word 2010 kan du infoga en bakgrundsbild på flera sätt. A4 ytan i Word innehåller ett antal lager eller skikt, och som exempel ligger sidfot och sidhuvud i ett undre skikt. Ett annat undre skikt når du när du … Continue reading

Posted in Word | Tagged | Leave a comment

Funktionen Letarad

En del lärare använder Excel för att kalkylera betyg till sina elever. Lars arbetar som lärare och undrar om det finns ett sätt att omvandla elevernas totalpoäng till bokstäverna A till F, som ju är den nya betygssättningen, där F … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , , , | Leave a comment

Ta tempen på företagets försäljning

Du är förmodligen bekant med en indikator typ ”termometer” som visar hur många procent av en uppgift som är fullbordad. Att skapa en liknande display (progress indicator) i Excel är mycket enkelt. Tricket är att skapa ett diagram som utgår … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Infoga tomma rader på ett enkelt sätt

Emma arbetar med tabeller i stora kalkylblad. Hon vill på ett enkelt sätt infoga tomma rader mellan alla befintliga rader i tabellen. Här visas ett elegant och enkelt sätt att göra så. Börja med att infoga en ny kolumn i … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Returnera sista värdet i en kolumn

Leif skriver in mängder av tal i olika kolumner i ett stort kalkylblad. Överst i kalkylen vill han se de sista/senaste värdena i kolumnerna han matat in, från exempelvis rad 1 000. Skriver han in nya tal på rad 1 … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | 2 Comments