Monthly Archives: april 2012

Dataverifiering i Excel

Vill du förhindra och stoppa ogiltiga data i celler, ska du använda dig av Dataverifiering som finns på fliken Data i Excel. I följande tabell vill jag förhindra att priset sätts lägre än 200 kr och större än 399 kr … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Beskrivande statistik i Excel

Är du i behov av att snabbt ta fram beskrivande statistik ur data, är detta tillägg i Excel något för dig. Det finns ett antal tillägg i Excel som inte installeras vid en standardinstallation. Så här gör du för att … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Kolumnbredd med lång text i en cell, samt radhöjd

Normalt skriver man inte in en lång text i en cell i Excel, då det blir besvärligt att hantera. Men importerar man uppgifter från ett system till Excel, kan problemet uppstå. Här följer några tips gällande kolumnbredd och radhöjd. Högerklickar … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment