Monthly Archives: mars 2012

Nya funktionsnamn i Excel 2010 förbryllar

Många användare av Excel har upptäckt att några av funktionsnamnen ändrats i Excel 2010. Enligt Microsoft är syftet att förbättra riktigheten och erbjuda funktioner med namn som på ett mer adekvat sätt beskriver deras funktionssätt. Denna ändring kan ifrågasättas, eftersom … Continue reading

Posted in Excel, Office 2010 | Tagged , , | Leave a comment

Visitkort i Outlook 2010

Skapar du ett visitkort i Outlook blir det enklare att dela din kontaktinformation med andra. Det kan snabbt bifogas i meddelanden som du skickar, som exempelvis ett personligt visitkort eller ett företagsvisitkort. När mottagaren läser meddelandet ligger ditt visitkort som … Continue reading

Posted in Outlook 2010 | Tagged , | 2 Comments

Skydda celler i Excel

Det är lätt att ändra innehållet i kalkylbladets celler av misstag, och konsekvensen kan bli att ovana användare kanske raderar komplicerade formler. Under fliken Granska finns ikonen för att Skydda blad. Men applicerar du skyddet blir alla celler i kalkylbladet … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , , | Leave a comment

Textrutor i Office 2010

I alla officeprogram finns under fliken infoga det utmärkta verktyget textruta. Här finns alla möjligheter att placera text var du vill och formatera det på en mängd olika nya sätt. Exemplen nedan kommer från Office Watch som visar hur du … Continue reading

Posted in Office 2010, Word | Tagged , | Leave a comment

Textimportguiden i Excel

Många användare behöver ibland öppna en fil i ett annat filformat, för att göra olika analyser eller diagram. I detta fall har filen ändelsen .log och dubbelklickar man på filen i fillistan, identifieras den som en textfil och öppnas i … Continue reading

Posted in Excel | Tagged | Leave a comment