Monthly Archives: december 2011

OM funktionen som felhanterare i Excel

I bilden till vänster visas en uppställning som i en division beräknar ett indextal mellan utfall och budget. Formeln i cell D3 är = B3/C3 Tar du bort innehållet i budgetcellen C3 uppstår ett felmeddelande i cell D3. Felmeddelandet är … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Datum och tidsformat i Excel

Skriver du i en cell som bilden till vänster visar, får du dagens datum. Med denna funktion får du alltid dagens datum när du öppnar filen, vilket kan vara användbart i många sammanhang. Formatet är Excels standardformat för datum: åååå-mm-dd … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Animeringseffekter på ritade figurer i Powerpoint

Bilden nedan är ett exempel på hur du kan animera ritade figurer i Powerpoint. De olika figurerna har rörelsebanor och olika effekter och tider vid slutet av en rörelsebana. Det finns en mängd variationer, så det är upp till din … Continue reading

Posted in Powerpoint | Tagged , | Leave a comment

Kommentarer och felkontroll i Excel 2010

Celler som har en röd triangel i höger hörn visar att det finns en kommentar i cellen. Visas en grön triangel i vänster hörn är det Excels felkontroll som varnar för ett eventuellt fel i formeln. Vill du infoga en … Continue reading

Posted in Excel | Tagged | Leave a comment