Monthly Archives: november 2011

Villkorsstyrd formatering i Excel 2010

Med villkorsstyrd formatering skapar du kalkyler som t ex visar celler med röd bakgrundsfärg om värdet i cellen är lågt och som visar en grön bakgrund om värdet är högt. Formateringen är dynamisk och innebär att cellens bakgrund ändras efter … Continue reading

Posted in Excel | Tagged | Leave a comment

Avsnittsbrytningar i Word 2010

Ett långt dokument i Word kan bestå av både liggande och stående sidor, eller så kan flera olika dokument vara sammanfogade till ett, med många avsnittsbrytningar. Vet du inte hur du ska hantera en avsnittsbrytning, är det lätt att under … Continue reading

Posted in Word | Tagged | Leave a comment

Flytta eller kopiera i Excel

De flesta användare markerar celler och väljer att kopiera eller klippa ut, för att sedan klistra in uppgifterna i en ny arbetsbok eller i ett annat kalkylblad. Det fungerar, men har du stora mängder information som du vill kopiera eller … Continue reading

Posted in Excel | Tagged | Leave a comment

Gruppera kalkylbladen i Excel

Du kan markera alla kalkylbladen i din arbetsbok i Excel, genom att skapa en grupp. Den text du skriver och de formateringar du gör i ett kalkylblad, kommer att registreras i samtliga kalkylblad. I nedanstående bild finns det 13 kalkylblad, … Continue reading

Posted in Excel | Tagged | Leave a comment

Skapa innehållsförteckning i Word 2010

Grunden för att skapa en innehållsförteckning i ett dokument, är att du använder Words egna formatmallar, t ex Rubrik 1, Rubrik 2, Rubrik 3 eller någon annan formatmall till rubrikerna i dokumentet. Du kan också skapa egna formatmallar. I bilden … Continue reading

Posted in Word | Tagged , | Leave a comment