Monthly Archives: oktober 2011

Ändra cellens format till text

Beroende på vad du skriver i en cell kan Excel tolka det olika. I nedanstående bild skriver jag in 1/3 i en cell och resultatet blir ett datum (se B kolumnen). Skriver du in ett tal som börjar med ett … Continue reading

Posted in Excel | Tagged | Leave a comment

Skapa punktlista i Word med tangentbordet

Punktlistor, nummerlistor och flernivålistor i Word kan sätta tålamodet på prov. Du kan använda tangentbordet för att skapa olika listor och själv tycker jag det är enklare. I bilden nedan har vi en punktlista i Word 2010. Du börjar med … Continue reading

Posted in Word | Tagged , | Leave a comment

Fel format i cellen – ett annat klassiskt problem i Excel

Skriver man in uppgifter i en cell, med exempelvis % eller kr som första bilden visar, ändras formatet i cellen. Trycker du sedan på Delete på tangentbordet, tas innehållet bort i cellen, men inte formatet. Detta är ett vanligt problem … Continue reading

Posted in Excel | Tagged | Leave a comment

Bakgrunder i Powerpoint

När du vill skapa en egen presentationsmall, kan du gå in i bakgrunden och lägga in text och bilder som återkommer på alla nya bilder och alla layouter. Det är samma teknik som sidhuvud och sidfot i Word och Excel. … Continue reading

Posted in Powerpoint | Tagged | Leave a comment

Använd tangentbordet

Många gånger är det mycket enklare att använda tangentbordet än att använda mus eller annat pekdon. Det är bättre ergonomiskt och du kan arbeta snabbare. Här följer några kortkommandon på tangentbordet, som jag ofta använder. Samtliga gäller för alla program … Continue reading

Posted in Office 2010 | Tagged | Leave a comment

Lås fönsterrutor i Excel

Arbetar du i stora kalkylblad med tusentals rader, måste du scrolla upp och ner i kalkylbladet hela tiden. Den översta raden med rubriker försvinner då, men det finns ett sätt att få den att stanna kvar. Lösningen heter Lås fönsterrutor. … Continue reading

Posted in Excel | Tagged | Leave a comment

Sidlayout underlättar utskrifterna i Excel 2010

Du växlar till Sidlayoutsläge längst nere till höger i Excel. Fördelen är att du lättare kan se hur din kalkyl ligger på A4-sidorna innan utskrift. I äldre versioner av Excel fick man förlita sig på att förhandsgranska innan utskrift. Sidlayout … Continue reading

Posted in Excel | Tagged , | Leave a comment

Dolda rader och kolumner i Excel

Ibland kanske du inte ser alla rader och kolumner i ett kalkylblad. När man drar i en kolumn eller en rad, så att den inte syns längre, kan det verka omöjligt att få tillbaks den. I bilden är kolumnerna B, … Continue reading

Posted in Excel | Tagged | Leave a comment

Inled varje mening med versal

Skriver du en liten bokstav (gemen) i en ny mening eller nytt stycke, ändras den automatiskt till stor bokstav (versal). Detta kallas autokorrigering och finns i Word, Excel, Powerpoint och Outlook. Många användare irriteras över detta, därför att det inte … Continue reading

Posted in Office 2010 | Tagged , | Leave a comment

Ett klassiskt problem i Powerpoint

När du ritar upp figurer och textrutor i Powerpoint, så kan det ibland vara svårt att justera dom på rätt plats. Figurerna ”hoppar” fram 0,2 cm och det beror på att det finns ett dolt rutnät i Powerpoint. Detta är … Continue reading

Posted in Powerpoint | Tagged , , | Leave a comment